sunnuntai 11. toukokuuta 2008

Tiedote 12.5. ja sopimusehdotus Tilalaitokselle

Tiedote 12.5.2008

Kulttuurikeskus Jokikadulla on eilen 11.5.2008 perustettu Turun autonominen kulttuurikeskus - yhdistys. Yhdistys pyrkii mahdollistamaan omaehtoisen kulttuurin toteuttamisen Turussa jatkamalla neuvotteluja Helsinginkatu 15:ssa sijaitsevasta kiinteistöstä, jossa on kuukauden ajan toiminut Autonominen kulttuurikeskus Jokikatu.

Viime viikolla neuvottelut Tilalaitoksen ja Titanikin kannatusyhdityksen välillä aiheesta päättyivät. Titanikin kannatusyhdistystä vaadittiin pe 9.5. klo 12 mennessä allekirjoittamaan sopimus mm. seuraavin ehdoin:

- tiloissa ei saa järjestää julkisia kokoontumisia tai yleisötilaisuuksia
- kaupungin asettamia sähkönkäytön rajoituksia ja määryksiä ei saa rikkoa
- rakennuksen julksivuun ja ulkoseinille ei saa ripustaa banderolleja eikä julisteita
- autokorjaamon yläpuolisiin tiloihin ei saa mennä ja portaat sinne on poistettava välittömästi
- sopimuksen allekirjoittamalla myönnämme että päästimme valtaajat Jokikadun tiloihin huhtikuussa ja vastuu tapahtuneesta on meidän

Sopimusta ei allekirjoitettu. Turun autonominen kulttuurikeskus - yhdistys tukee täysin Titanikin kannatusyhdistyksen päätöstä. Tilalaitos on ilmoittanut ryhtyvänsä toimenpiteisiin tilojen tyhjentämiseksi.

Olemme tänään 12.5.2008 toimittaneet Tilalaitokselle esityksemme tilojen vuokraamisesta kulttuurikeskukseksi (ks. alla). Toivomme Tilalaitoksen ryhtyvän neuvotteluihin kanssamme mahdollisimman pian. Yhdistys on valmis ja halukas ottamaan vastuun kulttuurikeskus Jokikadun toiminnasta ja Helsinginkatu 15:n tiloista.

Tahdomme myös mitä nöyrimmin kiittää Titanikin kannatusyhdistystä kaikesta työstä ja tuesta kulttuurikeskus Jokikadun ensimmäisen toimintakuukauden aikana. Loputtomalta tuntuvat neuvottelut Tilalaitoksen kanssa eivät johtaneet toivottuun lopputulokseen, mutta siitä ei tule syyttää ainakaan Titanikin kannatusyhdistystä. Toivomme saavamme aikaan sopimuksen, joka mahdollistaisi toimivan naapurisuhteemme jatkuvuuden ja Jokikadun kiinteistön kehittämisen koko kaupunkia palvelevaksi kulttuurin keitaaksi.

Toiveikkain mielin,

Turun autonominen kulttuurikeskus - yhdistys

___________________________________

Tilalaitokselle 12.5.2008

Jokikadun tilanteesta

Tilalaitoksen ja Titanikin kannatusyhdistyksen neuvottelujen Jokikadun tilanteesta päätyttyä tahdomme tuoda esiin seuraavan:

Olemme eilen sunnuntaina 11.5.2008 perustaneet Turun autonominen kulttuurikeskus-yhdistyksen. Yhdistys on erittäin halukas neuvottelemaan Tilalaitoksen kanssa Helsinginkatu 15:ssa sijaitsevan kiinteistön käytöstä kulttuurikeskuksena. Ensimmäisen toimintakuukautensa aikana keskuksessa on käynyt yli kahdeksansataa vierailijaa ja vastaanotto valtakunnallisesti on ollut erittäin myönteinen.

Esitämme seuraavaa:

Turun autonominen kulttuurikeskus - yhdistys ottaa kaiken vastuun tiloissa tapahtuvasta toiminnasta. Yhdistys voi tulla tiloihin joko päävuokralaiseksi tai alivuokralaiseksi, mutta vastuun toiminnasta on oltava täysin yhdistyksellä, ei esimerkiksi viereisen talon taiteilijayhdistyksillä.

Yläkertaa ei käytetä ennen kuin asianmukainen kulkureitti sinne on järjestetty. Olemme saaneet puusepän tekemään portaat yläkertaan ja pyydämme mielellämme Tilalaitoksen tarkastamaan ja hyväksymään portaat. Myös portaikko ulkopuolelta vahoihin Sadankomitean tiloihin on aikaisemmin ollut käytössä ja sen voisi tuoda takaisin Jokikadulle, jotta kulku yläkertaan saataisiin turvalliseksi.

Tilan käyttötarkoitusta tarkastellaan uudestaan. Olemme halukkaita tekemään tarvittavat kunnostus-, merkintä-, poistumistie- ym. työt jotta tilasta saataisiin yleisötilaisuuksiin kelpaava. Perustuslaillisia kokoontumisia ei tiloissa voi kieltää, mutta olemme halukkaita neuvottelemaan kanssanne ja löytämään yhteisen ratkaisun.

Sähkön käytöstä ja julkisivu-asioista pääsemme varmasti helposti yksimielisyyteen.

Turun autonominen kulttuurikeskus - yhdistys vastaa tiloissa tapahtuvasta toiminnasta sekä keskuksen kehittämisestä. Jokikadun kulttuurikeskusta ei siirretä kaupungin tai muiden tahojen alaisuuteen.

Olemme valmiita jatkamaan aloittamiamme kunnostustöitä tiloissa ja neuvottelemaan Tilalaitoksen ja mahdollisten muiden tahojen kanssa tilojen käytöstä ja ehdoista. Toivomme Tilalaitokselta pitkäjänteisyyttä ja asiallista suhtautumista aiheeseen. Olemme varmoja, että mahdollisuus kaikkia osapuolia miellyttävään ratkaisuun on olemassa ja toivomme teidän palaavan neuvottelupöytään, tällä kertaa Turun autonominen kulttuurikeskus - yhdistyksen kanssa.


Turun autonominen kulttuurikeskus - yhdistys

1 kommentti:

Unknown kirjoitti...

Onko Jokikadun puolesta adressia olemassa

-Lusse